Sản phẩm giá của khách về CPU Intel Core i9-9980XE EXTREME EDITION 51999000

  • Chỉ người dùng đăng ký có thể viết đánh giá

Thêm nhận xét của bạn